orkestfoto

Repetities

Per programma van KamerFilharmonie Der Aa zijn er acht tot tien wekelijkse repetities, met daarnaast een of twee repetitiedagen. Deze repetitiedagen vinden plaats in het weekend en worden in Groningen of Drenthe gehouden.

De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 tot 22.30 uur in Groningen, in het repetitiegebouw van Gruno`s TNT Postharmonie Groningen.

orkestfoto
'Mijn Der Aa' - Ledenpagina Naar boven Over de website