orkestfoto

Lid worden

Het orkest is op dit moment op zoek naar een 1e fluit, aanvoerder voor de celli, een hoorn, een harpist en slagwerkers. Ook is er in alle strijkergroepen plaats voor tutti-spelers.

Om lid te kunnen worden van KamerFilharmonie Der Aa word je gevraagd auditie te doen. Bij de auditie zullen de dirigent/concertmeester, de blazerschef of strijkerschef en eventueel een expert aanwezig zijn. Tijdens de auditie speel je een door KamerFilharmonie Der Aa uitgekozen stuk en een zelf gekozen stuk (van ongeveer vijf minuten) dat je vermeldt op het auditieformulier.

De concertmeestersplek en de diverse aanvoerdersplekken en eerste plekken bij de blazers worden steeds voor maximaal twee jaar vastgesteld. Iedere twee jaar kunnen zij worden uitgedaagd door andere orkestleden, indien er uitdagers zijn dan wordt opnieuw voorgespeeld. Uiteraard kunnen de uitgedaagde muzikanten blijven deelnemen, zij het mogelijk op een andere positie.

KamerFilharmonie Der Aa werkt met een ledenbestand en een kaartenbak. De basisbezetting wordt ingevuld met vaste deelnemers. Elk regulier programma wordt er gestreefd naar een programmering met een orkestbezetting zodanig dat iedere deelnemer kan meespelen. Soms wordt geprogrammeerd voor een afwijkende bezetting. Soms kan het voorkomen dat je een programma niet mee hoeft te spelen, je blijft dan wel vaste deelnemer. De gegevens van muzikanten die tijdens de audities goed genoeg zijn bevonden, maar waarvoor er op dat moment geen plek is in het orkest kunnen in de kaartenbak worden gehouden. Bij bijzondere programma`s waarin hun deelname gewenst is, zullen zij benaderd worden om mee te spelen. Wanneer er een vaste plek vrij komt in het orkest, zullen zij hiervoor het eerst in aanmerking komen.

De ledenbijdrage bedraagt ca. 70 euro per programma. Als vaste deelnemer wordt van je verwacht dat je elk programma mee doet en alle repetities, zowel de avonden als de repetitiedag, en concerten meespeelt.

Inschrijven voor de audities kan door het Auditieformulier in te vullen en te mailen, al naar gelang het instrument dat je bespeelt, naar:

'Mijn Der Aa' - Ledenpagina Naar boven Over de website