orkestfoto

Bestuur

Het bestuur van KamerFilharmonie Der Aa bestaat uit negen enthousiaste muzikanten:

Voorzitter
Reinold Broersma
Strijkerschef
Mariëlle Padberg en Judith Nauta
  
Secretaris
Frans van Nes
Blazerschef
Maarten Heemstra
  
Penningmeester
Mark Kettenis
PR-commissaris
Inger Kuin
  
Acquisiteur
Vacature
Algemeen bestuurslid
Jeroen Veltheer en Rosemarie Arnold
  

foto bestuur

'Mijn Der Aa' - Ledenpagina Naar boven Over de website