orkestfoto

Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres

In de nazomer van 2009 heeft het bestuur van de KamerFilharmonie der Aa contact gezocht met het bestuur van stichting 'Noordelijk Orkestrale Manoeuvres' (NOM). In een eerste kennismaking werd geconstateerd dat de doelstelling van de KamerFilharmonie goed past in die van de stichting. Het resultaat van deze kennismaking is dat KamerFilharmonie Der Aa onder de vlag van stichting NOM is vormgegeven.

In 1992 werd door een aantal musici de 'Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres' opgericht. Het idee hiervoor was ontstaan tijdens het lustrum van de Rijks Universiteit Groningen in 1989. Voor de muzikale omlijsting van deze viering werd een eenmalig orkest opgericht. De stichting stelde zich ten doel om bijzondere muzikale activiteiten te organiseren die vanwege een complexe organisatie en hoge uitvoeringsniveau niet door de bestaande muziekverenigingen en orkesten gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit stelde gevorderde amateurmusici in staat om op hoog niveau muziek te maken. De NOM heeft tussen 1993 en 2000 een aantal ambitieuze projecten opgezet. Hierin werden zowel bekende als onbekende orkestrale werken, grootkoorwerken en zelfs een operette, Ruddigore van Gilbert en Sullivan, uitgevoerd. In de programmakeuze toonde de NOM een grote diversiteit.

De projecten werden geleid door verschillende dirigenten, onder andere Leendert Runia en Hoite Pruiksma zijn hiervoor gevraagd. De groots opgezette projecten vonden bijval in de pers, hierin werd dikwijls het orkest geroemd om zijn transparante klank en hoge niveau van uitvoering. In 2000 vond met een uitvoering van de broadwaymusical Strike up the band van George & Ira Gershwin het laatste project plaats. Sindsdien is de stichting 'Noordelijk Orkestrale Manoeuvres' slapende geweest.

'Mijn Der Aa' - Ledenpagina Naar boven Over de website